O firmě

„Rád pracuji pro klienty, kterým je bližší dlouhodobější spolupráce a mají rádi osobní přístup. Důvěra je naše přednost.“

Pár užitečných informací v dalším popisu činnosti firmy Partner Servis vás může přesvědčit o budoucí spolupráci.

Firma byla založena v roce 2004. V těchto službách se ale pohybujeme podstatně déle. Rád pracuji pro klienty, kteří vědí, co je vzájemná důvěra a ctí dohody. Pro klienty, kterým je bližší dlouhodobější spolupráce a mají rádi osobní přístup. Pro klienty, kteří se umí podívat do očí, když se řeší překážky. Zaměstnanci, kteří pro nás pracují, jsou na doporučení a rodilí mluvčí. Jsou chráněni zákoníkem práce a řádnou smlouvou.

Závazky, fakturace, mzdy, odvody a jiné platby platíme vždy v řádných termínech. Firma, kterou jsem založil, funguje na všech principech legálního podnikání a dodržování všech legislativ a právních úkonů. Jednání o spolupráci probíhá vždy fair-play.

Dokumenty na vyžádání

Základní kvalifikační způsobilost
Ekonomická způsobilost
Technická způsobilost
Pojištění odpovědnosti firmy
Zaměstnanecká legislativa
Firemní bezdlužnost
Hospodářské výsledky / vždy černá čísla /
Výpis z ARESu